phoneשירות לקוחות
04-8471295/255

 בעבר ציי המשאיות והאוטובוסים השתמשו בשני סוגי שמן עיקריים שהתאימו לכלל הרכב הכבד בשוק. היום המצב הוא שונה לחלוטין.

יצרני הממסרה הגדולים פיתחו עם יצרני השמנים המרכזיים שבראשם עומדת חברת קסטרול, שמני ממסרה מיוחדים על בסיס סינטטי מלא, המאפשרים לממסרות החדשות לעבוד בעומסים גדולים ולהרוויח מרווח טיפולים גדול במיוחד.

אנו בקסטרול ישראל, יודעים להציע לכם את השמן ממסרה המתאים ביותר לרכביכם, שמנים העומדים בתקני יצרן הממסרה ויצרן הרכב. אז לפני שמחליפים את שמן הממסרה, פנו אלינו לקבלת ייעוץ והתאמת השמן הנכון ביותר לרכביכם.

בקטלוג באתר בקטגורית שמני ממסרה אפשר לקבל את רשימת השמנים ודפי המוצרים.